Роботодавцям про З-ПН: з 7 липня звітуємо про вакансії за новою формою

  • 217

 

Фото без опису

Роботодавці мають подавати до центрів зайнятості інформацію про вакансії за формою звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”.

Форма звітності та порядок її подання затверджені наказом Міністерства економіки України від 12.04.2022 № 827-22 (набрав чинності 07.07.2022), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.05.2022 № 565/37901.

З набранням чинності вищевказаним наказом, втратив чинність наказ Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316, яким попередньо була затверджена форма звітності.

Наразі, форма звітності № 3-ПН складається з адресної частини та таблиці “Основні дані про вакансію(ї)”. Додатком до форми є “Відомості про вакансію(ї)”.

 

Чи обов’язково роботодавець має подавати інформацію про вакансії?

У таблиці основних даних про вакансії роботодавець зазначає інформацію про способи укомплектування вакансій. Їх три:

  • за сприянням державної служби зайнятості; 
  • за сприянням служби та одночасно із підбором кадрів роботодавцем самостійно; 
  • тільки самостійний підбір кадрів.

Якщо обирається спосіб укомплектування за сприянням служби, заповнюються також відомості про вакансії. Навіть у разі укомплектування вакансій роботодавцем виключно самостійно, ним має бути обов’язково подана форма звітності № 3-ПН.

У які строки подається форма звітності?

Звітність має подаватися з дня виникнення у роботодавця потреби в підборі працівників та/або з дати відкриття вакансії, але не пізніше ніж через три робочі дні з такої дати. Датою відкриття вакансії  є наступний день після створення нового робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

 

Чи зобов’язані фопівці подавати інформацію про вакансії?

Відповідно до вимог Порядку подання форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” така форма має подаватися до центрів зайнятості юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб, за наявності попиту на робочу силу. 

 

Чи можуть кадровики заповняти форми звітності разом з фахівцями служби зайнятості?

Беззаперечно так. 

Додаток до форми “Відомості про вакансію(ї)” може бути заповнений працівником кадрової служби роботодавця самостійно, за допомогою фахівця центру зайнятості чи виключно таким фахівцем.

Рекомендується належно зазначати інформацію про завдання, обов’язки, наводити опис робіт, які має виконувати працівник. Має бути визначено режим роботи, умови організації праці. Необхідно визначити вимоги до освіти майбутнього працівника. У разі вимог до досвіду роботи, зазначається відповідна інформація. Може бути наведена інформація про елементи вхідного оцінювання кандидата.

Формування відомостей бажано здійснювати з урахуванням вимог до професії, що визначені відповідним професійним стандартом. Ці стандарти затверджуються Міністерством економіки України. З текстом стандартів можливо ознайомитись на вебсторінках міністерства та Національного агентства кваліфікацій.

 

Чи може роботодавець в інформації про вакансію зазначати вимоги до статі та віку працівника?

Інформація щодо вимог до кандидата на працевлаштування зазначається роботодавцем у відомостях про вакансію. Можуть бути зазначені, серед іншого, вимоги щодо освітнього рівня, освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальності, професійної кваліфікації, стажу роботи. 

Може бути зазначена також інформація про додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника. Але такі вимоги не мають містити дискримінаційних обмежень.

Так, заборонено роботодавцю в оголошеннях про вакансію зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам чи чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі. Забороняється висувати вимоги, що надають переваги одній із статей. 

 

Чи може інформація про вакансію бути подана до служби зайнятості в електронній формі?

Форма звітності № 3-ПН може подаватися до центру зайнятості в паперовій або електронній формі. Для подання звітності через Єдиний державний вебпортал електронних послуг роботодавцю необхідно мати електронний підпис або печатку, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.

Подавати форму можна також через сервіс “Електронний кабінет роботодавця” на вебсайті Державної служби зайнятості. Якщо електронний звіт подається через кабінет без накладення електронного підпису, необхідно підтвердити його паперовою формою. Така форма подається протягом 5 робочих днів з дня подання електронної форми звітності.