Які документи необхідно подати до Державної служби зайнятості для проходження учасником бойових дій професійного навчання?

  • 30

Фото без опису

Порядком реалізації експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від                          15 вересня 2023 року № 984, передбачено, що особа для проходження професійного навчання подає заяву.

Також учасник бойових дій пред’являє:

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або спеціальний статус особи;

посвідчення учасника бойових дій;

документ про професійну (професійно-технічну) чи фахову передвищу, чи вищу освіту або дублікати таких документів, або єДокумент про освіту (за наявності);

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України), який надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Усе про навчання учасників бойових дій читайте на вебсторінці Державного центру зайнятості, посилання тут https://www.dcz.gov.ua/profnavch/ubdptu.

Є питання? Звертайтеся до фахівців філій обласного центру зайнятості/їхніх структурних підрозділів. Контакти тут http://surl.li/emipw

Кіровоградський обласний центр зайнятості