Змінено терміни зберігання первинних документів

  • 53

Фото без опису

Олександрійська ДПІ повідомляє: 27 квітня 2023 року в газеті «Голос України» опубліковано Закон України від 20.03.2023 № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (далі – Закон № 2970), який прийнято з метою запровадження в нашій країні європейських стандартів податкової звітності та підвищення прозорості платників податків перед державою шляхом автоматичного обміну інформацією для виявлення активів, які не були задекларовані платниками податків.       
Йдеться про так звані стандарти Executive Office for Immigration Review (або EOIR) та Common Reporting Standard (або CRS), схвалені Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР).
Впровадження у національне законодавство зазначених стандартів є обов’язковою умовою для приєднання України до міжнародної системи обміну інформацією в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA CRS), далі – Багатостороння угода CRS), до якої Україна в особі Державної податкової служби України приєдналася в серпні 2022 року.
Законом № 2970 оновлено п. 44.3  статті 44 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 
Платники податків зобов'язані будуть зберігати документи та інформацію, визначені п. 44.1 ПКУ, а також документи, пов'язані із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, упродовж визначених законодавством строків, але не менше:
- 2555 днів (7 років) - для документів та інформації, необхідних для податкового контролю відповідно до статей 39 і 39² ПКУ;
- 1825 днів (5 років) - для первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків                   і зборів, ведення яких передбачено законодавством, що складаються особами, визначеними п. 133.1, пп. 133.2. та п.133.4 статті 133 ПКУ, а також юридичними особами, які обрали спрощену систему оподаткування, за винятком документів, до яких застосовується більш тривалий строк зберігання згідно з пп. 44.3.1 статті 44 ПКУ;
- 1095 днів (3 роки) - для інших документів, на які не поширюються вимоги пп. 44.3.1 та 44.3.2 статті 44 ПКУ;
- 1095 днів (3 роки) - для документів, пов'язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, включаючи дозвільні документи.
У разі ліквідації платника податків документи, визначені п. 44.1 статті 44 ПКУ, за період діяльності платника податків не менш як 1825 днів (2555 днів -  для документів та інформації, необхідних для здійснення податкового контролю відповідно до статей 39 та 39² ПКУ), що передували даті ліквідації платника податків, у встановленому законодавством порядку передаються до архіву.                  
Нові вимоги щодо 1825-денного мінімального строку зберігання документів, передбачені п. 44.3 статті 44 ПКУ, застосовуються до документів, які розроблено: до дня набрання чинності цим Законом, строк зберігання яких не закінчився на день набрання чинності цим Законом; починаючи з дня набрання чинності цим Законом; особою, стосовно якої на день набрання чинності цим Законом розпочато, але не завершено процедуру припинення (ліквідації); особою, стосовно якої прийнято рішення про ліквідацію після набрання чинності цим Законом.                                       
Закон № 2970 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (28.04.2023), крім: пунктів 5 і 12 розділу I цього Закону (щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією та подання звітності про підзвітні рахунки), які набирають чинності 30 червня 2023 року; пунктів 22 - 26 (щодо порушення вимог щодо виявлення підзвітних рахунків та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, крім абзаців другого - шостого пункту 26 щодо пункту 121.2 статті 121 ПКУ) розділу I цього Закону, які набирають чинності 1 січня 2024 року; підпункту 6 пункту 2 розділу II цього Закону (щодо змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"), який набирає чинності 30 червня 2023 року.