Інформаційне повідомлення про продаж об’єкта державної власності

 • 232

Фото без опису

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності – будівля та надвірні будівлі Куколівського державного пункту ветеринарної медицини загальною площею 94,3 кв. м, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна), 5а

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: будівля та надвірні будівлі Куколівського державного пункту ветеринарної медицини загальною площею 94,3 кв. м (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна)*, 5а.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700097), адреса: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Користівське шосе, 2, телефон (050) 742 0128.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): 

Назва

Адреса розташу

вання

  Загальна     площа, 

 м кв.

Реєстра

ційний 

номер

Функціо

нальне

 викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник

Будівля та надвірні

будівлі Куколівського державного пункту ветеринарної медицини загальною площею

94,3 кв. м

Кіровоградська обл., Олександрій

ський р-н,                   с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна)*,

94,3

 

                                    1829122035203

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

Витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, від 17.06.2020

індексний номер 212901364

Державна; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код за ЄДРПОУ 39924774)

*згідно з рішенням першої сесії сьомого скликання Куколівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області від 17.11.2015 №9 «Про перейменування об’єктів топоніміки населених пунктів відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та затвердження переліку вулиць» вулицю Леніна перейменовано на вулицю Квітнева.

До складу Об’єкта приватизації входять: 

 • - ветеринарна лікарня, В (будівля загальною площею 94,3 кв. м; рік побудови – 1905; фундамент – бутовий; стіни та перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яно-балочне; покрівля – азбестоцементні листи; наявне електропостачання; опалення - пічне); 
 • - сарай, Б (рік побудови – 1980; фундамент – бутовий; стіни та перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яно-балочне; покрівля – азбестоцементні листи);
 • - вбиральня, Г (рік побудови – 2012; фундамент – яма цегляна; стіни – цегляні; покрівля – азбестоцементні листи);
 • - огорожа №1 (металева сітка);
 • - багаторічні насадження: дерево слива – 1 шт.; дерево обліпиха – 1 шт.; дерево абрикос – 1шт.; дерево вишня – 1 шт. 

Об’єкт не використовується.

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

(га)

Кадастро

вий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

Земельна ділянка

Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, 

с. Куколівка, 

вул. Квітнева (Леніна)*, 

0,1239

 

                                                                          

                                                                                       3520384400:51:000:0306

Для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

Комунальна; 

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 

від 17.09.2013, індексний номер 9496195;

витяг з  Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 18.11.2022,

індексний номер HB-9904925142022;

право постійного користування земельною ділянкою; правокористувач: Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини 

(код за ЄДРПОУ 00700097); відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані

Станом на 01.12.2022 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 09 січня 2023 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 417,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 208,50 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 208,50 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 208,50 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

 • - аукціону без умов – 83,40 гривні (без урахування ПДВ);
 • - аукціону із зниженням стартової ціни – 41,70 гривня (без урахування ПДВ);
 • - аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 41,70 гривня (без урахування ПДВ);
 • - повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 41,70 гривня (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

 • - 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;
 • - 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2022 – 1 300,00 гривень; з 01.01.2023 – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2023.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Рахунок: UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – будівлю та надвірні будівлі Куколівського державного пункту ветеринарної медицини загальною площею 94,3 кв. м, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна)*, 5а).

Рахунок: UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна), 5а.

Контактна особа: представник балансоутримувача – Лум’яник Станіслав Васильович, телефон (050) 742 0128, адреса електронної пошти: 19.dlvmdpss.kg@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6. 

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi.spfu@ukr.net, адреса веб-сайту: https://www.spfu.gov.ua. 

Час роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

 Відповідальна особа – Цумарєва Олена Анатоліївна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 15.12.2022 №12/01-140.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:                                               RAS001-UA-20221123-50197.

Період між:

 • - аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;
 • - аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;
 • - аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих  днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

 • - аукціону без умов – 4,17 гривні;
 • - аукціону із зниженням стартової ціни – 2,09 гривні;
 • - аукціону за  методом  покрокового  зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2,09 гривні;
 • - повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2,09 гривні.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

_________________