Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо проєкту рішення про реорганізацію та пониження ступенів закладів освіти Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області

  • 662

Фото без опису

Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення щодо проєкту рішення про реорганізацію

та пониження ступенів закладів освіти

Попельнастівської сільської ради Олександрійського району

 Кіровоградської області

 Найменування організатора громадського обговорення: Попельнастівська сільська рада.

 Проблемне питання: врахування думки жителів Попельнастівської територіальної громади щодо рішення про:

1) реорганізацію Куколівського ліцею Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області у селі Куколівка в гімназію, що буде забезпечувати здобуття базової середньої освіти з початковою школою та дошкільним структурним підрозділом;

2) реорганізацію ліцею в:

- селі Добронадіївка Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області;

  - селі Олександрівка Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області;

 - селі Попельнасте Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області;

- селі Улянівка Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області

  в гімназії, що будуть забезпечувати здобуття базової середньої освіти з початковою школою як структурним підрозділом гімназії.

 Соціальні групи населення, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення: жителі Попельнастівської територіальної громади.

 Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проєкту рішення про:

- реорганізацію Куколівського ліцею Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області у селі Куколівка в гімназію, що буде забезпечувати здобуття базової середньої освіти з початковою школою та дошкільним структурним підрозділом;

- реорганізацію ліцеїв у селі Добронадіївка Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, селі Олександрівка Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, селі Попельнасте Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, селі Улянівка Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської в гімназії з початковою школою як структурним підрозділом гімназії.

 Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», статті 9 ХІІ розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», статей 32 та 35 «Про повну загальну середню освіту»:

     1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

    2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

    3. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

    4. Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

    5. Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

    6. Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного рішення засновника.

 Відповідно до Конституції України (ст. 143):

- «Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції»;

 Закону України «Про освіту» (ст. 25):

- «Засновник закладу освіти зобов’язаний: у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти»;

 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26):

 - «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сільської ради».

 Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону, засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

 На території Попельнастівської територіальної громади функціонує 6 ліцеїв у яких навчається 798 учнів. До складу Червонокам’янського ліцею Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області входить Щасливська філія, в якій здобувають освіту 20 учнів з 1-го по 4-й класи.

  Головне у закладі освіти - це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування у колективі однолітків, формувати лідерські якості, інтелектуальні, творчі, спортивні здібності тощо. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні.

 На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні, погіршується демографічна ситуація, відповідно зменшується кількість учнів, особливо старшої школи - 116 здобувачів освіти, що складає 4 неповних класи. У той же час, саме наповнюваність класів є основною складовою розрахунку освітньої субвенції, яка визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і, яка передбачена, виключно, на заробітну плату педагогічних працівників. Тобто, освітня субвенція до бюджету Попельнастівської громади надходить тільки на ті класи, у яких наповнюваність становить не менше як 5 учнів, усі інші, з меншою кількістю школярів утримуються лише за рахунок коштів бюджету громади.

№ Заклад освіти Кількість учнів Кількість учнів в класі

   1

кл 2

кл 3

кл 4

кл 5

кл 6

кл 7

кл 8

кл 9

кл 10

кл 11

кл

1 Добронадіївський ліцей 117 6 10 10 8 12 15 16 12 13 6 9

2 Куколівський ліцей 74 7 6 8 6 6 11 10 9 6 0 5

3 Олександрівський ліцей 134 10 8 12 14 12 16 18 14 8 14 8

4 Попельнастівський ліцей 116 5 11 6 12 15 8 12 19 15 13 10

5 Улянівський ліцей 133 9 8 12 11 16 13 17 15 9 12 11

6 Червонокам'янський ліцей 204 16 16 20 22 17 13 24 16 32 14 14

 Щасливська філія Червонокам'янського ліцею 20 3 6 5 6 - - - - - - -

  798 56 65 73 79 78 76 97 85 73 59 57

Вартість утримання одного учня в закладах загальної середньої освіти

Попельнастівської територіальної громади в 2021 році

№ Заклад освіти Витрати на утримання одного учня, грн

1 Добронадіївський ліцей 5812

2 Куколівський ліцей 6337

3 Олександрівський ліцей 5589

4 Попельнастівський ліцей 5438

5 Улянівський ліцей 4181

6 Червонокам'янський ліцей 5052

 Щасливська філія Червонокам'янського ліцею 7384

 Проаналізувавши перспективну мережу, кадрове забезпечення, провівши засідання робочої групи відділу освіти, засідання депутатської комісії з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, соціального захисту було прийняте рішення про винесення на громадське обговорення питання про пониження ступеня вищезазначених закладів загальної середньої освіти.

 Отже, можливий варіант вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом:

 1. Реорганізувати:

 - Добронадіївський ліцей Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області в Добронадіївську гімназію Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області з початковою школою як структурним підрозділом гімназії;

 - Олександрівський ліцей Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області в Олександрівську гімназію Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області з початковою школою як структурним підрозділом гімназії;

- Попельнастівський ліцей Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області в Попельнастівську гімназію Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області з початковою школою як структурним підрозділом гімназії;

-Улянівський ліцей Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області в Улянівську гімназію Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області з початковою школою як структурним підрозділом гімназії;

- Куколівський ліцей Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області в Куколівську гімназію Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, що буде забезпечувати здобуття базової середньої освіти з початковою школою та дошкільним підрозділом.

Формат проведення громадського обговорення:

 Пропозиції та зауваження учасників громадського обговорення прийматимуться у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника на:

- електронну пошту: popelnaste-osvita@ukr.net та за адресою: вул. 6-го Грудня, м. Олександрія, Кіровоградська область, 28000

- електронну пошту: popelnaste.rada@ukr.net та за адресою: вул. Соборна,3, с. Попельнасте, Олександрійський район, Кіровоградська область, 28062 до 01 серпня 2023 року.

 Також публічне громадське обговорення із дотриманням усіх заходів безпеки, передбачатиме проведення на базі закладів освіти громадських слухань, засідань, зборів, зустрічей з громадськістю за окремим планом, поданим директорами шкіл.

 До участі в обговоренні запрошуються всі жителі Попельнастівської територіальної громади.

 Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення: Труш Олександр Петрович - перший заступник сільського голови Попельнастівської територіальної громади з питань діяльності виконавчих органів ради.

 Контактна особа: Симоненко Віта Вікторівна - начальник відділу освіти Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, тел.0970568360.

 Терміни і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному сайті Попельнастівської сільської ради.

 Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у обговоренні питання щодо оптимізації закладів освіти на території Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області.