Професійне навчання у роботодавця: як адаптувати претендента на посаду до робочого місця?

  • 331

Фото без опису

Підприємства мають можливість підготувати персонал з числа претендентів на вакансію з урахуванням вимог конкретного робочого місця:

  • навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та програмами з  урахуванням специфіки виробництва, в тому числі стажування;

  • за рахунок зменшення обсягу теоретичного курсу скорочується загальний термін навчання;

  • виробниче навчання і практика організуються відповідно  до особливостей виробництва;

  • ефективності навчання сприяє залучення наставників, досвідчених висококваліфікованих працівників, представників трудових династій;

  • стажування надає можливість претендентам на вакансію набути й удосконалити знання, практичні уміння та навички у межах наявної професійної освіти безпосередньо на конкретному робочому місці або посаді або спорідненого підприємства або набути додаткової компетенції тощо.

Роботодавці беруть участь в розробці робочих  навчальних планів і програм, які відображатимуть сучасні технології та особливості виробництва.

За період професійного навчання на підприємстві особи зможуть адаптуватися до трудового колективу та швидше закріпитися на новій роботі після його  закінчення.

Професійне навчання організовується за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості