Оголошення про проведення установчих зборів

  • 1262

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

     Оголошення про проведення установчих зборів для формування складу молодіжної ради при Виконавчому комітеті Попельнастівської сільської ради.

     Установчі збори для формування складу молодіжної ради при Виконавчому комітеті Попельнастівської сільської ради відбудуться 25.08.2020 року початок зборів о 15.00 годині.

     Відповідальна особа – Ковальчук М.Г., тел.0671072926 e-mail popelnaste.culture@ukr.net

     Місце проведення: Попельнастівська сільська рада ОТГ, за адресою село Попельнасте, вул. Соборна, 26, культурно-освітній центр «Толока».

      Формування складу проводиться відповідно до Положення про Молодіжну раду при Попельнастівській сільській раді, затвердженого рішенням сесії від 01.06.2020 року № 193. Відповідно до розпорядження сільського голови від 30.04.2020 року № 31 до ініціативної групи включено: Ковальчук М.Г. – начальник відділу культури, туризму, молоді і спорту та культурної спадщини Попельнастівської сільської ради ОТГ Озерна Т.А. – секретар Попельнастівської сільської ради; Шкуратько Н.В. – спеціаліст відділу культури, туризму молоді і спорту та культурної спадщини Попельнастівської сільської ради ОТГ Харченко Ю.В. - касир Попельнастівської сільської ради; Задорожня Т.В. – спеціаліст Попельнастівської сільської ради.

     Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява за визначеною формою (див.нижче) з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». До заяви додаються: - Біографічна довідка із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, дати та місця народження, посади, місця роботи, навчання контакти особи. - Бланк підписів не менш ніж 5 осіб віком 14-35 років в підтримку кандидата на членство в Молодіжній раді за формою визначеною ініціативної групи

       До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35років які є:

- представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що проводять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку та/або проводять діяльність на території Попельнастівської сільської ради ОТГ;

- представниками опорного закладу загальної середньої освіти, кандидатури яких подаються учнівським самоврядуванням опорного навчального закладу (за наявності такого) місцувих навчвльних закладів;

- жителями Попельнастівської сільської ради, які делегуються до складу Молодіжної ради в порядку визначеному Положенням. У разі коли Молодіжна рада утворюється вперше, порядок їх делегування визначається ініціативною групою з підготовки установчих зборів, сформованою сільським головою.

     Склад молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на установчих зборах. Кількісний склад молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 20 осіб.

     Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення. Заяви на участь в установчих зборах приймаються до 15.08.2020 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою вул. Соборна, 26

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ 

                                                                                                                        Ініціативній групі з підготовки установчих                                                                                                                            зборів по обранню Молодіжної ради при                                                                                                                            Попельнастівській сільській раді

 

                                                                                             ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в установчих зборах молодіжної ради при Попельнастівській сільській раді. Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». До заяви додаються

1. біографічна довідка (автобіографія)

2. копія документа, що посвідчує особу (паспорт)

Дата                                                       підпис                                                                 Прізвище ім’я по-батькові