Проекти рішень

  • 354

                                                                                                                                                                        ПРОЄКТ     

                                    ПОПЕЛЬНАСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ __________________ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ                                                                                                                                                    РІШЕННЯ     

від _______2020 року                                                                                              № _____                                                                                                                             село Попельнасте

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку                                                                                                 на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки                                                                                                   на 2021 рік на території Попельнастівської сільської ради

 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                                                              ВИРІШИЛА:                                                                                            1. Установити на території Попельнастівської сільської ради:                                                                                            1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;                                         2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 264.4 статті 266 податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.                                                                                       2. Платники податку визначаються пунктом 266.1 статті 266 ПКУ                                                                                     3. Об'єкт оподаткування визначається відповідно до пункту 266.2 статті 266 ПКУ.                                                         4. База оподаткування визначається пунктом 266.3 статті 266 ПКУ.                                                                               5. Порядок обчислення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік встановлюється відповідно до пункту 266.5 статті 266 ПКУ.                                                                                                                           6. Податковий період на 2020 рік визначити відповідно до підпункту 266.6.1 пункту 266.6 статті 266 ПКУ.                 7. Строк та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік встановити, відповідно до пунктів 266.9, 266.10 статті 266 ПКУ.                                                                                                            8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік встановити відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 ПКУ.                                        9. Оприлюднити рішення у місцевих друкованих засобах масової інформації.                                                            10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.                                                                                                                                                                                 11. Рішення сільської ради від 27 червня 2019 року № 86 «Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» визнати таким, що втратило чинність.                          12. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.                                                                                           

 

Сільський голова                                                                                       Олег ВОЛЯНСЬКИЙ                                     

 

 

 

                                                                                                                                              Додаток 2 до рішення                                                                                                                               сільської ради від ________2020 року №____                                                                                        ПЕРЕЛІК пільг                                                                                       для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1                                                                                                                                                     

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.                                                      Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:                                                                                                                                      Код області   

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади Попельнастівська об'єднана територіальна громада

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок 100 відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); _____________________________________________________________________________                                       об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, 100 визначені законом, в тому числі їх частки; _____________________________________________________________________________                              житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або 100 ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад; _____________________________________________________________________________                                  об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, 100 дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; ____________________________________________________________________________                                    об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, 100 що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; _____________________________________________________________________________                                  будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, 100 складські приміщення промислових підприємств; _____________________________________________________________________________                           Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській 100 діяльності _____________________________________________________________________________                                 об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 100                      _____________________________________________________________________________                           об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані 100 такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;                                _____________________________________________________________________________                           будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що 100 використовуються для надання освітніх послуг _____________________________________________________________________________                               об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та 100 більше дітей.                 _____________________________________________________________________________                                  Сільський голова                                                                                                             Олег ВОЛЯНСЬКИЙ

Інші статті

Всі статті