УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • 541

Випадки необґрунтованої видачі листків непрацездатності та неправомірного використання коштів Фонду Одними з основних завдань і функцій Фонду соціального страхування України та його робочих органів, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-XIV (далі – Закон №1105) є реалізація державної політики у сфері соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, надання матеріального забезпечення відповідно до цього Закону, здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності, здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду. На виконання вимог Закону №1105 фахівцем відділу перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області (далі – управління) за фактом порушення застрахованою особою режиму, встановленого лікарем, проведена позапланова перевірка обґрунтованості та правомірності видачі листка непрацездатності працівнику Акціонерного товариства «Дніпрогаз» (далі – Товариство). Підставою для проведення зазначеної перевірки стало звернення Товариства, як страхувальника, за місцем реєстрації, до Дніпровського відділення управління з інформаційним запитом щодо визначення законності видачі листка непрацездатності. В запиті зазначено, що працівник Товариства, який знаходився на амбулаторному лікуванні, в цей же час перебував за межами України, що підтверджено витягом з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. За результатами перевірки первинної медичної документації в закладі охорони здоров'я м.Дніпра було встановлено, що лікар здійснював записи про стан здоров'я пацієнта в медичній карті амбулаторного хворого без його безпосереднього огляду, що є грубим порушенням чинних нормативно-правових актів, які регламентують порядок видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, та свідчить про факт зловживання з боку медичного працівника. Враховуючи, що неправомірними діями лікаря був нанесений збиток бюджету Фонду, керівнику лікувально-профілактичного закладу був направлений лист про відповідальність за порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, а також наголошено на обов’язку відшкодування винними особами коштів Фонду, які були виплачені працівнику Товариства у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (згідно з статтею 1172 Цивільного кодексу України «Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою», пунктами 8.1.-8.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність працівників, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України №455 від 13.11.2001 (далі – Інструкція №455)). Стаття 22 Закону №1105 визначає, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. За приписами ч.2 ст.23 цього ж Закону застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності. У зв’язку з виявленим фактом порушення закладом охорони здоров’я порядку видачі та продовження листка непрацездатності працівнику Товариства, управлінням була проведена позапланова перевірка обґрунтованості та правомірності раніше виданих цьому працівнику листків непрацездатності та встановлено, що в 2017 році він знаходився на амбулаторному лікуванні в іншому закладі охорони здоров’я, під час якого він також перебував за межами України, що підтверджено відповідним витягом з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України». У зв’язку з виявленням аналогічного випадку незаконної видачі та продовження застрахованій особі документу, що засвідчує тимчасову непрацездатність громадян, управлінням до закладу охорони здоров’я, який його видав, також був направлений лист з попередженням лікарів цього закладу про відповідальність за порушення вимог Інструкції №455 та обов’язок відшкодування шкоди особою, яка її завдала. За результатами здійснених фахівцями управління перевірок закладів охорони здоров’я та виявлених у зв’язку з цим порушень порядку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, протягом першого півріччя 2019 року лікарями закладів охорони здоров'я було відшкодовано до бюджету Фонду понад 86 тис. грн. Таким чином, враховуючи вищевикладене, звертаємо увагу керівників, голів комісій із соціального страхування підприємств, установ та організацій, а також застрахованих осіб на неприпустимість допущення випадків зловживання своїми правами, необхідність виконання своїх обов’язків і відповідальність за незаконне одержання матеріального забезпечення за соціальним страхуванням, що визначені статтею 16 Закону №1105.

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар