Які витрати, пов’язані з професійним навчанням, оплачуються безробітному?

  • 23

Фото без опису

Нагадаємо, що питання професійного навчання безробітних нормативно врегульовані  Порядком професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних (далі – Порядок). Порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2023 № 264.

Порядок передбачає, що для проходження професійного навчання зареєстрованому безробітному видається сертифікатом на навчання, що гарантує його оплату.

Окрім того, пунктом 12 Порядку передбачено, що у разі вибору безробітним професійного навчання за професією, здобуття якої відповідно до законодавства потребує обов’язкового медичного, психіатричного та наркологічного оглядів, центром зайнятості відшкодовуються витрати для проходження такого огляду. Для цього центри зайнятості укладають договори з відповідними закладами охорони здоров’я.

Також пунктом 14 Порядку визначено, що у разі вибору безробітним для проходження професійного навчання закладу освіти, що розташований не за місцем його реєстрації як безробітного та/або не за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування), такий безробітний забезпечується місцем проживання на період навчання з отриманням сертифіката на проживання в період навчання (гарантує оплату центром зайнятості витрат на проживання).

В такому разі безробітному компенсуються також витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку.

Примітка. З іншою інформацією щодо професійного навчання зареєстрованих безробітних можна ознайомитись на вебсторінці Державного центру зайнятості.

https://www.dcz.gov.ua/profnavch/navchbezrab

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості